Onze werkwijze

Binnen Girls Forward werken we op een laagdrempelige manier, er is een inloop waar alle meiden welkom zijn, waarbij de focus ligt op meiden vanaf 14 tot en met 20 jaar. In het bieden van activiteiten richten wij ons op preventief werken en workshops op vaardigheden, persoonlijke groei en taboeonderwerpen. Wanneer hulpverlening nodig is verwijzen we door naar onze samenwerkingspartners. 

Ons doel is om, zelfredzaamheid te vergroten, netwerk te vergroten en talentontwikkeling.

Onze werkwijze is gebaseerd op Theory U, waarbij je eerste het diepe in duikt, om vervolgens duidelijk te krijgen wat je echt wilt. Elementen die hierbij belangrijk zijn; Denken, voelen en willen.

De 4 focus gebieden die wij hanteren zijn van Stephen Covey - hoe je balans in je leven kan krijgen.
- Fysiek: Sport, gezond eten, stress management
- Sociaal: Empathie, synergie zoeken (samenwerken), veiligheid
- Mentaal: Lezen, visualiseren, plannen en schrijven
- Spiritueel: meditatie, studie, commitment