Sustainable Development Goals

Girls Forward draagt bij aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. 
 
In 2015 zijn er 17 SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) opgesteld door de Verenigde Naties, met als einddoel een betere wereld in 2030.
 
De ontwikkelingsdoelen zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.
 
Girls Forward focust zich op 4 van deze 17 ontwikkelingsdoelen. 
 

 

 
 
SDG#3 Goede gezondheid en welzijn:

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden.

Gezondheid en welzijn is geïntegreerd in al onze programma’s, bijvoorbeeld: 

• Healthy girls; hierin focussen wij ons op de fysieke en mentale gezondheid van jonge meiden, door middel van wekelijkse sessies.

• Healthy girls leadership programma: de meiden leren competenties tijdens de wekelijkse sportactiviteiten. 

• Gezonde voeding: Elke week zorgen wij ervoor dat er tijdens onze programma’s gezonde voeding en snacks aangeboden wordt, wij bevorderen  daarnaast het drinken van water in plaats van gezoete drankjes. Door de gerechten samen te bereiden leren de meiden gezond koken en dit ook thuis voort te zetten.

• Preventie van misbruik van verslavende middelen: samen behandelen we de gevaren en schade van drugs- en alcoholgebruik. Wij doen dit door interactieve preventieve voorlichting sessies van experts en ervaringsdeskundigen

 

 

SDG#4 Kwaliteitsonderwijs:

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot kwaliteitsonderwijs, wij dragen hier aan bij door:

• Het aanbieden van hoogwaardige educatieve methodische programma’s, waarvan bewezen is dat ze werken en bijdragen aan de ontwikkeling van meiden (zoals Nederlandse jeugd instituut (NJI) – waar wij ook onze methodiek aan het erkennen zijn, maar ook met Verwey Jonker instituut wat wetenschappelijk onderzoek doet naar naar verschillende maatschappelijke thema’s 

• Het ondersteunen van meiden bij schooluitval, hen stimuleren om samen te kijken naar andere mogelijkheden om zich toch te blijven ontwikkelen, eventueel te veranderen van school en opleiding en hen hierin te begeleiden.

• Het aanbieden van individuele coaching, problemen en uitdagingen bespreekbaar maken op het gebied van: voorkomen van schooluitval,  studiekeuzes,  loopbaan, stageplekken en studiefinanciering of studieschulden.

 

SDG#5 Gendergelijkheid:

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

Girls Forward staat voor meiden empowerment! Wij helpen meiden het beste uit zichzelf te halen, want girls matter! 

Wij dragen hier aan bij aan door o.a.:

• Een preventieve methodiek te gebruiken gericht op het vergroten van zelfredzaamheid, het doorbreken van sociaal isolement door hen netwerk te vergroten en bij te dragen aan talentontwikkeling.

• In onze programma’s te focussen op het aanleren en aanreiken van tools, lifeskills en competenties gericht op gezondheid, identiteit, grenzen stellen en aangeven op het gebied van relaties, seks, drugs, social media, performance, mentale gezondheid, en toekomst perspectief. 

• Met voorlichting bijdragen aan het stoppen van alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes.

• Het bespreekbaar maken van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare ruimte en de privésfeer, ook inzake vrouwenhandel en seksuele en andere soorten van uitbuiting. Wij behandelen deze thema’s preventief en indien nodig verwijzen wij meiden door naar onze curatieve samenwerkingsorganisaties.

• Het bespreekbaar maken van vroege en gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking en doorverwijzen waar nodig.

• Het bespreekbaar maken van financiële zaken, gelijke kansen en loonkloof tussen mannen en vrouwen en doorverwijzen waar nodig.

• Het bewust maken van universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve rechten en doorverwijzen waar nodig. Wij doen dit doormiddel van preventieve voorlichtng en inzetten van ervaringsdeskundigen 

• Het bevorderen van gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes op alle niveaus, wij doen dit doormiddel van preventieve workshops

 

SDG#10 Ongelijkheid verminderen:

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

Iedereen is gelijkwaardig, maar uniek. Een van onze belangrijkste waarden en een rode draad in onze programma’s is diversiteit en inclusie.

• Wij dragen bij aan de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, fysieke of mentale beperking, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of sociaal-economische status. Dit geldt voor onze workshops, waarbij alle meiden welkom zijn en we inclusie waarborgen, wij werken samen met samenwerkingspartners die dezelfde waarden hebben en integreren dit in onze marketing en communicatie uitingen

• Bijdragen aan gelijke kansen voor meiden, door hen bijvoorbeeld te helpen bij het zoeken naar een baan of stageplek. Hierbij werken we met diverse samenwerkings partners samen die divers en inclusief zijn, hierbij ook belangrijk te werken met rolmodellen waar de meiden zich mee kunnen identificeren 

• Preventie over discriminatie en ongelijkheid. Wij doen dit doormiddel van preventieve workshops , actualiteiten bespreekbaar maken en de meiden de ruimte te geven om zich hierover te uiten en tools mee te geven hoe dit op een constructieve manier te doen.