ANBI-status

Girls Forward heeft de ANBI-status en dat betekent dat iedere vorm van financiële bijdrage onder voorwaarden aftrekbaar is van de belasting. Wij zijn een Welzijnsstichting zonder winstoogmerk waardoor iedere bijdrage direct bij de meiden terecht komt.

Officiële naam: Stichting Girls Forward

RSIN nummer: 861730318

KvK-nummer: 80598161

Telefonische bereikbaarheid: via 06-82012491

Social Return: Ontdek hoe jij/uw bedrijf een sociale bijdrage kan leveren en iets terug geven aan de maatschappij. Wij vinden dat iedereen volwaardig moet kunnen meedoen in de samenleving. Jij /uw bedrijf kan iets sociaals terug doen, dit noemen we social return. Wat geven jullie terug aan de maatschappij, hoe duurzaam zijn jullie bezig, wat doen jullie met jullie winst (People, Planet, Profit). Wij kunnen het onderdeel Social Return uitstekend voor jullie faciliteren en gaan daar graag met jullie over in gesprek.

 

 

 

Wil je direct een bedrag overmaken dan kan dit met de volgende gegevens

· Rekening houder: 

Stichting Girls Forward

· Naam Bank: 

Rabobank

· IBAN-Bankrekening 

NL69 RABO 0360 4375 24

· BIC CODE:

RABONL2U


Bestuur

 • Mevr. Nana Asante (voorzitter)
  Mevr. Nana Asante (voorzitter)
  Datum in functie 01-10-2020
 • Dhr. Wouter Kool (penningmeester)
  Dhr. Wouter Kool (penningmeester)
  Datum in functie 01-11-2022
 • Mevr. Hayat El Bouk (secretaris)
  Mevr. Hayat El Bouk (secretaris)
  Datum in functie 01-10-2020
 • Mevr. Marloes Nijland (bestuurslid)
  Mevr. Marloes Nijland (bestuurslid)
  Datum in functie 01-01-2022

Beloning

De Stichting heeft geen beloningsbeleid, want er zijn geen medewerkers in loondienst, geen bezoldigde bestuurders en geen bezoldigde vrijwilligers. De bestuursleden kunnen alleen de werkelijk gemaakte kosten in het kader van hun bestuursfunctie declareren. Bestuursleden kunnen afzien van deze declaratie en de gemaakte kosten beschouwen als een gift aan de stichting.

 

Beleidsplan 2022-2024

Impactrapportage 2021

Jaarrekening 2021