ANBI-status

Officiële naam: Stichting Girls Forward

RSIN nummer: 861730318

KvK-nummer: 41127182

Telefonische bereikbaarheid: via 06-82012491


Bestuur

 • Mevr. Nana Asante (voorzitter)
  Mevr. Nana Asante (voorzitter)
  Datum in functie 01-10-2020
 • Dhr. Rinse Bruggeman (penningmeester)
  Dhr. Rinse Bruggeman (penningmeester)
  Datum in functie 01-10-2020
 • Mevr. Hayat El Bouk (secretaris)
  Mevr. Hayat El Bouk (secretaris)
  Datum in functie 01-10-2020
 • Mevr. Marloes Nijland (bestuurslid)
  Mevr. Marloes Nijland (bestuurslid)
  Datum in functie 01-01-2022

Beloning

De Stichting heeft geen beloningsbeleid, want er zijn geen medewerkers in loondienst, geen bezoldigde bestuurders en geen bezoldigde vrijwilligers. De bestuursleden kunnen alleen de werkelijk gemaakte kosten in het kader van hun bestuursfunctie declareren. Bestuursleden kunnen afzien van deze declaratie en de gemaakte kosten beschouwen als een gift aan de stichting.

 

Beleidsplan 2022-2024

Impactrapportage 2021

Jaarrekening 2021