FATIMA is niet het een of het ander, maar van alles en nog wat: haar identiteit is fluïde en constant in ontwikkeling.

FATIMA is 50 jaar migratie in Nederland door de ogen van de Marokkaans-Amsterdamse vrouw. Het was op 14 mei 2019 een halve eeuw geleden dat Nederland en Marokko een wervingsverdrag ondertekenden waarin de Marokkaanse arbeidsmigratie naar Nederland officieel werd geregeld. FATIMA vertelt het migratieverhaal door de ogen van de vrouw, vrouwen die al 50 jaar onderdeel zijn van Amsterdam en die hun kinderen en hun kleinkinderen hebben zien opgroeien in de hoofdstad.

FATIMA is een platform en een fotoserie waarbij 50 vrouwen uit Amsterdam worden gepresenteerd, met elk een uniek migratieverhaal die de stad Amsterdam met hun aanwezigheid hebben verrijkt. Dit platform geeft het verhaal van FATIMA een gezicht door de gedeelde geschiedenis vanuit haar perceptie te delen. Vrouwen die rolmodellen zijn voor hun eigen generatie en voor anderen; vrouwen die zichtbaar werk doen in de stad, maar vooral ook de onzichtbare heldinnen eren middels het platform FATIMA. 

FATIMA heeft als doelstelling om met het verhaal van de Marokkaanse vrouw in Amsterdam mensen te inspireren en te motiveren en daarmee de verbinding te zoeken met alle vrouwen uit de stad. FATIMA is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Amsterdam; haar verhaal heeft een positieve bijdragen geleverd aan de emancipatie van de vrouwen in de stad. FATIMA is niet alleen haar verhaal, FATIMA is een beweging. 

Vijftig jaar geschiedenis van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland ziet FATIMA als een halve eeuw hard werken. In die vijftig jaar heeft de Marokkaanse gemeenschap, in al haar diversiteit gewerkt aan haar emancipatie en participatie in de Nederlandse samenleving.  Er is nog steeds veel werk te doen om vorm te geven aan een gezamenlijke toekomst, volwaardig burgerschap en wederzijdse acceptatie. Het begint wat FATIMA betreft bij de erkenning van en waardering voor onze gedeelde geschiedenis. 

FATIMA kijkt terug op een bijzondere tijdperk waarin de 1e generatie Marokkanen op eigen kracht, met weinig middelen en zonder begeleiding haar weg heeft kunnen vinden in een toen, vreemd land. Een generatie mannen en vrouwen die hard hebben gewerkt en bijgedragen aan de opbouw van het huidige Nederland. FATIMA kijkt met trots naar de 2e, 3e en 4e generatie Marokkaanse Amsterdammers die met beide benen in de Nederlandse samenleving staan en hier met succes hun weg volgen. Een generatie die dit land professionals, bestuurders, politie, schrijvers, journalisten, artiesten en kunstenaars heeft opgeleverd. 

Raja Felgata & Fatimzahra Baba 

Founders FATIMA 

Leave a Comment!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 × 4 =